fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Personální leasing

Poskytování odborníků je náš obor. We agree.

Specializujeme se na outsourcing projektů, který v naší činnosti zaujímá prvořadé místo. Současné tržní tendence dokládají, že se klient tím, že předá externí firmě část úkolů, jenž vyžadují využití kvalifikovaných lidských zdrojů, dokáže pružněji přizpůsobit výkyvům hospodářské konjunktury. Díky našim odborníkům mohou klienti udržovat plynulost dosavadní produkce nezávisle na sezónnosti projektů či na personálních nedostatcích.

Jsme to my, kdo zaměstnává specialisty, proto na nás spočívá veškerá odpovědnost za záležitosti vyplývající z ustanovení zákona. Navíc komplexním způsobem odpovídáme za logistickou stránku, za dodávku materiálu, pracovních nástrojů, ubytování pracovníků a také za to, že jsou vybaveni pracovními oděvy.

Podnikům, které se rozhodnou využívat naše služby, garantujeme:

  • snížení operativních nákladů
  • dodržení termínů projektů
  • bezpečnost: pojištění zaměstnaných osob, konání v souladu s unijními směrnicemi, dodržování procedur a specializovaných předpisů
  • žádné zatížení související se zvyšováním kvalifikace svých zaměstnanců

S čím Vám můžeme pomoci?