fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Doradztwo

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga od pracodawców większej elastyczności w działaniu. Profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania personelem nie jest już ekstrawagancją, lecz koniecznością. Fundamentem każdej firmy są ludzie, dlatego w naszej działalności konsultingowej stawiamy nacisk na dokładne poznanie i zrozumienie kultury organizacyjnej klientów. Nasze doświadczenie w tym zakresie, poparte wieloletnią obserwacją oraz obecnością na belgijskim, holenderskim oraz polskim rynku pracy, stanowi gwarancję skuteczności. Specjalizujemy się zwłaszcza w branżach: budownictwa i przemysłu, transportu, IT, a także nowych technologiach.

W doradztwie koncentrujemy się na kilku obszarach:

  • analizie potrzeb organizacji i audycie posiadanych zasobów
  • celach biznesowych organizacji i związanej z tym polityce zatrudnienia
  • programach budowania ścieżki kariery i motywowania pracowników
  • rekrutacji zewnętrznej pracowników, w tym pozyskiwaniu pracowników na stanowiska średniego i niższego stopnia, przeprowadzaniu rekrutacji masowych, a także bezpośrednim poszukiwaniu kandydatów o unikalnych kompetencjach na stanowiska najwyższego szczebla, którzy rzadko poszukują pracy w sposób aktywny.

W czym możemy Ci pomóc?