fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

5 korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Coraz więcej pracodawców sięga po doświadczenie osób niepełnosprawnych, co nie powinno dziwić – ustawodawca przygotował zróżnicowane korzyści dla przedsiębiorców, które mają ich zachęcić do zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Sami niepełnosprawni są tego świadomi i podczas rozmowy kwalifikacyjnej jako swój atut przedstawiają właśnie ulgi i dofinansowania, na które firma może wówczas liczyć. Jest ich bowiem całkiem sporo.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Jeżeli zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar godzinowy i co najmniej 6% Twoich pracowników to osoby niepełnosprawne, prowadzisz zakład pracy chronionej lub zatrudniasz na pełny wymiar czasu do 25 pracowników, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może dla Ciebie oznaczać dofinansowanie jej wynagrodzenia. Jego wysokość różni się w zależności od warunków przedsiębiorcy i stopnia niepełnosprawności, na przykład jeśli nie prowadzisz zakładu pracy chronionej, dofinansowanie oznacza 91% najniższego wynagrodzenia dla pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwota wzrasta jeśli pracownik cierpi z powodu upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub epilepsji, a także w odniesieniu do niewidomych.

Refundacja składek ZUS i refundacja szkoleń

W zakładach pracy zatrudniającej mniej niż 25 osób, PFRON refunduje część wynagrodzenia odpowiadającej składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy. Refundacja dotyczy także większych zakładów pracy oraz zakładów pracy chronionej. Ponadto na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszt szkoleń. Zwrotu dokonuje starosta po zawarciu umowy z pracodawcą.

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

Pracodawca, który w ciągu trzech lat zatrudni osoby niepełnosprawne, skierowane do pracy przez PUP lub zatrudnia niepełnosprawnych, których niepełnosprawność zaczęła się podczas zatrudnienia w tym zakładzie pracy, może on otrzymać zwrot kosztów od starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dotyczy to przystosowania stanowiska pracy, ale też adaptacji całych pomieszczeń czy zatrudnienia dodatkowego pracownika jako pomocy dla pracownika niepełnosprawnego.

Ulga zamiast wpłat na PFRON

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 6% pracowników niepełnosprawnych, nie muszą dokonywać wpłat na rzecz PFRONu. Jeśli jednak kupią usługi pracodawcy, który zatrudnia minimum 25 pracowników i wśród których minimum 10% jest niepełnosprawna, firma nabiera prawo do obniżenia kwoty wpłaty na Fundusz.

Zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Dotyczy nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. O zwrot może się ubiegać pracodawca, który zatrudni niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracę. Musi on nawiązać umowę ze starostą, natomiast osoba niepełnosprawna musi zostać zatrudniona na minimum dwanaście miesięcy. Jak widać, oferta udogodnień dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych jest szeroka i pozwala na znaczne oszczędności niewielkim kosztem – przystosowanie stanowiska pracy odbywa się przecież również w ramach dofinansowania. A korzyści jest więcej – bo są jeszcze istotne korzyści wizerunkowe firmy, która zatrudnia bez podziałów i bez tworzenia sztucznych barier.

pracownikow z ukrainy

Najważniejsze informacje przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy

Co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu pracowników z Ukrainy?
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz