Dobry menedżer

Zarządzanie zespołem lub firmą to nie lada wyzwanie. Oprócz wiedzy merytorycznej potrzebna jest również umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem oraz motywowania ludzi. W poniższym poradniku przedstawiliśmy 5 cech, które powinien posiadać dobry menedżer.

Umiejętność wyrażania opinii

W zarządzaniu zespołem jest to bardzo ważna cecha. Dobry menedżer wyrażając opinię na dany temat powinien się skupić na samym pomyśle lub sposobie działania, a nie na osobie, która go przedstawiła. Jest to szczególnie ważne w przypadku krytyki. Pracownik bowiem łatwiej zauważy swój błąd, gdy będziemy atakować decyzje lub czynności, a nie jego samego. W przeciwnym przypadku istnieje dużo większe ryzyko, że będzie on upierał się przy swoim zdaniu lub ze względu na konieczność ustąpienia swojemu szefowi, zachowa urazę, która prędzej czy później się ujawni.

Dobry menedżer musi również komunikatywnie wyrażać swoje myśli. Komunikatywność jest bowiem kluczowym elementem, który pozwala na stworzenie nici porozumienia pomiędzy managementem, a pracownikami.

Empatia

Umiejętność wczucia się w sytuację podwładnego to również ważna cecha. Zlecając podwładnemu wykonanie zadania warto się zastanowić czy dana osoba zdąży je wykonać oraz czy ma kompetencje pozwalające podołać wyzwaniu. Oprócz tego, umiejętność ta daje możliwość określenia czy złe wykonanie jakiegoś zadania jest wynikiem niedbalstwa pracownika, czy wynika z przyczyn w całości lub częściowo niezależnych od podwładnego. Cecha ta przydaje się również do łagodzenia konfliktów wewnątrz zespołu. Zrozumienie wszystkich stron pozwala znaleźć złoty środek potrzebny do rozwiązania problemu.

Dyscyplina i autorytet

Nie zawsze menedżer ma bezpośrednią i stałą styczność ze swoim przełożonym. Zwykle kontakt ten jest bardziej sporadyczny niż w przypadku menedżera i pracowników. Z tego względu dobry przywódca zespołu powinien mieć sporo samodyscypliny. Brak bezpośredniego “bata” może powodować rozprężenie, które spowoduje spadek wyników działu lub całej firmy. Menadżer jest zwykle oceniany za efekty swojej pracy w stałych odstępach czasu (np. kwartał).

Oprócz samodyscypliny ważna jest również umiejętność utrzymania dyscypliny wewnątrz zespołu. Nie ma bowiem gorszej sytuacji, gdy członkowie zespołu nie respektują decyzji przełożonego.

Motywacja

Umiejętność motywowania pracowników jest równie ważna. W tym przypadku aspekt finansowy jest na pierwszym miejscu, jednakże nie zawsze wystarcza. Zła atmosfera w zespole, częste niezadowolenie przełożonego zwykle prowadzi do utraty pracownika. Dobry menedżer powinien podchodzić do każdego członka zespołu indywidualnie, gdyż na poszczególnych ludzi może działać inny rodzaj motywacji. Niektórym potrzebny jest bodziec negatywny, w postaci konsekwencji, jakie mogą spotkać pracownika, jeżeli zadanie nie zostanie wykonane. Częściej jednak działa motywacja pozytywna. Pokazanie pracownikowi, że jest on ważnym elementem przedsiębiorstwa oraz zwrócenie uwagi na jego mocne strony często przynosi najlepsze efekty.

Odporność na stres

Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi jest nieodłączną częścią pracy dobrego menedżera. Stres najczęściej pojawia się w momencie, gdy na wykonanie zadania jest zbyt mało czasu lub gdy pojawia się sytuacja konfliktowa. Kluczowym elementem jest, aby w tych momentach zachować zimną krew, tak aby stres nie wpływał na podejmowane decyzje.

rekrutacja

Nowoczesne technologie w branży rekrutacyjnej

Tradycyjne zamieszczanie ogłoszeń to obecnie zbyt mało
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: atuty cechy menedżer przełożony

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz