Imigranci w Polsce i ich wpływ na rynek pracy

Od niedawna obserwowane jest zjawisko masowego napływu imigrantów do Polski. Najchętniej do naszego kraju przybywają obywatele Ukrainy i Białorusi, dla których nasze realia to szansa na lepszą przyszłość. Trudno ustalić dokładną liczbę Ukraińców pracujących w Polsce, jednakże szacuje się, że jest ich już około miliona.

Temat imigrantów zza wschodniej granicy wzbudza różne odczucia. Nie brakuje zarówno przeciwników, jak i zwolenników tego zjawiska. Podstawowym argumentem, który podnoszą przeciwnicy jest stwierdzenie, że przybysze zabierają Polakom miejsca pracy, a zarobione przez nich pieniądze opuszczają polską gospodarkę. Zwolennicy napływu imigrantów na polski rynek twierdzą, że Ukraińcy wykonują prace, których Polacy niezbyt chętnie się podejmują. Innymi słowy, w wielu sektorach brakuje pracowników, a imigranci ze Wschodu są coraz bardziej doceniani przez polskich przedsiębiorców.

branża budowlana

Nie ma więc wątpliwości, że zjawisko napływu imigrantów z Ukrainy i Białorusi jest w ogólnym rozrachunku bardzo korzystne, a argumenty za zjawiskiem napływu imigrantów do Polski zdecydowanie przeważają nad tymi przeciwnymi.

Imigranci w Polsce. Przyczyny oraz zalety zjawiska

Nietrudno się domyśleć dlaczego od pewnego czasu imigranci ze Wschodu, przede wszystkim z Ukrainy, coraz liczniej przyjeżdżają do Polski. W związku z kryzysem gospodarczym, który ma miejsce w tym kraju, Ukraińcom coraz trudniej znaleźć lub utrzymać pracę w ich ojczyźnie. Oliwy do ognia dodaje oczywiście konflikt zbrojny, którego końca jak na razie nie widać. W Polsce z kolei bezrobocie jest rekordowo niskie. W 2016 roku spadło poniżej 9 procent, co jest najlepszym wynikiem od 1991 roku. Dane te pokazują, że przyjazd do Polski to dla Ukraińca, który nie jest w stanie znaleźć pracy w swoim kraju, ogromna szansa na lepszą przyszłość.

W związku z niskim bezrobociem w Polsce powoli zaczyna brakować rąk do pracy. Częściowo lukę tą wypełniają pracownicy z Ukrainy, których liczba w naszym kraju stale rośnie. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 2016 roku zezwolenia na pracę w Polsce wydane obywatelom Ukrainy stanowiły 83 procent wszystkich zezwoleń wydanych obcokrajowcom. W połowie 2015 roku liczba ta była mniejsza o prawie dziesięć punktów procentowych. Najwięcej zezwoleń na pracę wydano w branży budowlanej. Na drugim miejscu uplasował się sektor transportu i gospodarki magazynowej, a na trzecim gospodarstwa domowe. Imigranci w Polsce stanowią już zauważalny odsetek osób pracujących. Dokładną liczbę Ukraińców pracujących w naszym kraju trudno ustalić. Szacuje się, że liczba ta może wynosić około miliona.

Więcej o dokumentach potrzebnych do podjęcia legalnej pracy w Polsce przez obywatela Ukrainy pisaliśmy na naszej stronie internetowej.

Napływ imigrantów zarobkowych do Polski jest także korzystny przez wzgląd na niż demograficzny, który aktualnie obserwujemy w naszym kraju. W przyszłości liczba rodaków aktywnych zawodowo znacznie się zmniejszy. Otwierając rynek na pracowników ze wschodu teraz, zapobiegniemy ogromnym brakom personalnym na rynku pracy w przyszłości.

Warto podkreślić, że świetnie rozwinięte kraje zachodniej Europy osiągnęły gospodarcze szczyty w dużej mierze właśnie dzięki temu, że korzystały z pracy osób przyjezdnych, czyli tzw. imigrantów zarobkowych. Wiele wskazuje na to, że tym szlakiem gospodarczo-ekonomicznym, przetartym przez wspomniane wielkie mocarstwa, kroczyć będzie teraz Polska. Pracownicy cały czas potrzebni są w branży logistycznej, produkcyjnej, a także w handlu. Podkreślenia wymaga także fakt, że Ukraińcy bardzo szybko się w Polsce asymilują. Wynika to przede wszystkim z tego, że Ukraina i Polska to kraje, które łączy wspólna historia. Podobne są również uwarunkowania kulturowe czy stosunki handlowe. Również ze względu na wysoki stopień podobieństwa języka polskiego i ukraińskiego, imigranci zza wschodniej granicy szybko przyswajają język polski.

Sumienny pracownik z Ukrainy

Wypada mieć na uwadze to, że jeżeli ktoś opuszcza swój kraj, by podjąć pracę, zarobić na siebie i swoją rodzinę, będzie najprawdopodobniej pracownikiem sumiennym, solidnym i rzetelnym. Imigracja wiąże się przecież z wieloma wyrzeczeniami, tęsknotą i przeciwnościami losu. Osoba, która podejmuje decyzję o tym, by zmierzyć się z tymi trudnościami, z pewnością będzie dokładała starań, by być efektywnym pracownikiem i jak najszybciej sensownie ułożyć sobie życie w nowej rzeczywistości.

Na polskim rynku działa coraz więcej agencji pośrednictwa pracy, które zajmują się zatrudnianiem Ukraińców w Polsce. Jedną z takich firm jest Weegree, która zajmujące się w outsourcingiem pracowniczym i rekrutacją. Specjaliści pomagają imigrantom ze wschodu w dopełnianiu wszelkich formalności, a także pomagają w poszukiwaniu zakwaterowania.

pracownikow z ukrainy

Najważniejsze informacje przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy

Co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu pracowników z Ukrainy?
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: imigranci w Polsce rynek pracy

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz