fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Leasing pracowniczy – 5 najważniejszych informacji

Leasing pracowniczy

Przedmiotem leasingu do tej pory często był samochód, dziś zaś pracodawcy coraz częściej korzystają z leasingu pracowników. Na czym on polega i co trzeba o nim wiedzieć?

Leasing pracowniczy (personalny) polega na określonym w czasie i celu wynajmie pracowników konkretnej firmie – jest to współpraca między przedsiębiorstwem, które szuka rąk do pracy, a agencją pracy tymczasowej. Proces poszukiwań i rekrutacji przejmuje agencja, biorąc na siebie też obowiązki wynikające z kodeksu pracy, jak wypłacanie wynagrodzeń, rozliczenie czasu pracy czy odprowadzanie składek. 

W świetle prawa

Termin leasingu pracowniczego nie pojawia się jednak w żadnym akcie pracy. Stosuje się do niego, w zależności od sytuacji, ustawę o pracownikach tymczasowych, gdy pracownik wynajmowany jest od agencji lub artykuł 174 w przypadku wynajmu pracownika od innego pracodawcy.

W świetle ustawy z 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, taka praca obejmuje działania o charakterze „sezonowym, okresowym lub doraźnym”, których zatrudniani na stałe pracownicy nie byliby w stanie wykonać lub które są obowiązkami pracownika tymczasowo nieobecnego. Agencja pracy jest stroną, a konkretniej – pracodawcą, natomiast pracownik jest zatrudniony na czas określony lub czas wykonania zadania.

Z kolei wynajem pracownika od innego pracodawcy jest regulowany przez artykuł 174 kodeksu pracy, który mówi o tym, iż pracodawca ma możliwość udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu, by ten mógł podjąć zatrudnienie w innej firmie. Taki okres wlicza się do stażu pracy u pierwszego pracodawcy. Ponadto to obaj pracodawcy powinni zawrzeć między sobą porozumienie dotyczące wynajmu pracownika, gdzie powinien zostać określony czas trwania leasingu.

Od strony formalnej leasing pracowniczy składa się więc z czterech deklaracji: powyższego porozumienia, umowy o pracę u drugiego pracodawcy, pisemnej zgody pracownika i bezpłatnego urlopu.

W jakich okolicznościach warto?

Leasing pracowniczy to dobra forma na pozyskanie pracowników przez te firmy, które prowadzą działalność sezonową lub przechodzą przez okres wzrostu popytu na projekt. Przydaje się też, jeśli firma realizuje większy projekt i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Takie rozwiązanie sprawia, że przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów rekrutacji i selekcji potencjalnych pracowników, a pozyskuje od razu konkretnego specjalistę lub cały zespół. Jest to więc dobra opcja dla tych przedsiębiorstw, którym zależy na oszczędnościach na dziale HR.

Korzyści z leasingu personalnego

W przypadku korzystania z pracownika dostarczonego przez agencję szczególną korzyścią jest to, że formalne zobowiązania obciążają agencję, co redukuje stałe koszty funkcjonowania miejsca pracy. Z kolei dostarczenie pracownika przez inną firmę pozwala na budowanie zespołu na podstawie kwalifikacji już zweryfikowanych przez innego pracodawcę. Z takiej opcji często korzysta się w branży IT podczas realizacji konkretnych projektów, szukając sprawdzonych specjalistów. Leasing pracowniczy umożliwia elastyczne zarządzanie składem osobowym, pozyskując pracownika wyłącznie na konkretny czas i do ściśle określonych zadań. Istotne są również wspomniane oszczędności na dziale HR.

Jakie jest ryzyko?

Takie rozwiązanie ma jednak swoje minusy. Na poziomie psychologicznym – pracownik związany jest z innym przedsiębiorstwem i może być mniej zmotywowany czy zaangażowany, zwłaszcza pamiętając o terminie wygaśnięcia umowy. Może to rzutować na jakość i wydajność pracy. Ponadto każdy pracownik musi przejść wdrożenie, co jest konsekwencją dużej rotacji pracowników. Czasem niezbędne jest przydzielenie nowemu pracownikowi nadzoru, co opóźnia realizację zadań. Wreszcie, tymczasowi pracownicy mają dostęp do poufnych danych firmy. Jest to pewne zagrożenie mimo często umieszczanej w umowie klauzuli zabraniającej przekazywania, ujawniania czy wykorzystywania zdobytych informacji. 

Leasing pracowniczy a outsourcing pracowników

Między tymi rozwiązaniami istnieją subtelne różnice. Wynikają one z tego, że outsourcing pracowniczy zawierany jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, więc w tej konstrukcji firma korzystająca z usług outsourcera nie pozostaje z nim w stosunku prawnym. W przypadku leasingu pracowniczego zawierana jest terminowa umowa o pracę.

Employer Branding

Zobacz, co oznacza i jakiego rodzaju działania obejmuje
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy

W czym możemy Ci pomóc?