Jak skutecznie motywować pracowników

Zdobycie umiejętności skutecznego motywowania nie jest proste. W czasach gdy większość ludzi stawia pieniądze na pierwszym miejscu, sztuka ta stała się jeszcze trudniejsza. Mimo tego jest kilka zasad, które pomogą menedżerowi skuteczniej zarządzać zespołem. W poniższym poradniku opisaliśmy najważniejsze z nich.

Motywacja jest to stan, w którym człowiek z własnej woli ukierunkowuje się na wykonanie jakiejś czynności lub osiągnięcia konkretnego celu. Ma ona wpływ zarówno na czynniki psychologiczne jak i fizyczne danej osoby. W pracy, większa motywacja pracownika często prowadzi do zwiększenia jego efektywności, a w konsekwencji poprawienia wyników wykonywanych przez niego czynności.

Nagroda

Jednym z najprostszych działań motywujących pracownika jest nagroda. Jak wspominaliśmy wcześniej, społeczeństwo konsumpcyjne sprawiło, że ludzi do pracy pobudzają przede wszystkim pieniądze. Z tego względu warto pracownikowi zaproponować premię za wykonanie określonego zadania. Pamiętaj jednak, aby wyznaczać jej wysokość rozsądnie, gdyż słowo raz wypowiedziane, szczególnie w kwestiach finansowych na pewno do Ciebie wróci. Oprócz tego, jeżeli pracownikowi uda się osiągnąć cel, możesz być pewny, że przy następnym wyzwaniu nie zgodzi się on na niższą gratyfikację niż wcześniej.

W przypadku nagród warto mieć na uwadze fakt, że nie załatwiają one wszystkiego. Do rzadkości nie należą sytuacje, w których pracownicy odchodzą z firmy mimo wysokich pensji. Wówczas jako powód złożenia wypowiedzenia określają oni brak motywacji do pracy lub złą atmosferę w zespole.

Dotrzymuj słowa

Pamiętaj, że dobry menedżer dotrzymuje słowa. Dotyczy to nie tylko kwestii finansowych. Jeżeli nie wywiążesz się z ustaleń zawartych z pracownikami, wówczas stracą oni do Ciebie zaufanie, co odbije się na Tobie w przyszłości. Brak zaufania w miejscu pracy jest jednym z czynników blokujących twórczą pracę. Wzajemne podejrzenia nie tylko pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, ale również pomiędzy członkami zespołu paraliżuje go. Osoba zatrudniona, która na każdym kroku czuje się kontrolowana traci motywację i zaczyna skupiać się tylko na tym, aby się nie narazić. Dobry menedżer wie, czym zajmuje się jego pracownik jednocześnie nie dając mu tego odczuć i pozostawiając mu nieco swobody.

Deleguj uprawnienia

Pozostawienie pracownikowi marginesu swobody dotyczy również kwestii odpowiedzialności. Możliwość podejmowania decyzji dotyczących projektu, którym zajmuje się dany pracownik zwiększa jego motywację. Oprócz tego warto przekazać mu przynajmniej część odpowiedzialności za projekt. W ten sposób poczuje on, że ma wpływ na to co dzieje się w danej sprawie i bardziej się z nią utożsami. To wszystko sprawi, że pracownik będzie bardziej zaangażowany i będzie starał się pokazać, że jest w stanie podołać zadaniu.

Realne cele

Ważnym elementem w motywowaniu pracowników jest wyznaczanie realnych celów. Jeżeli wykonanie zadania w terminie jest bardzo mało prawdopodobne lub wręcz niemożliwe, morale wśród osób zatrudnionych szybko osłabnie i nie podejmą oni nawet prób osiągnięcia celu. Ważnym jest również dopasowanie wysokości poprzeczki do umiejętności pracownika. Dobry menedżer wie na ile stać jego pracowników. Z tego względu osobie o mniejszych umiejętnościach lub posiadającej niewielki staż w danej firmie należy dać zadanie nieco lżejsze. Jego osiągnięcie nie tylko go zmotywuje, ale po czasie sprawi również, że z własnej inicjatywy będzie chciał podejmować się trudniejszych wyzwań.

Dawaj dobry przykład

Nie da się skutecznie motywować pracowników jeżeli sam menadżer nie daje dobrego przykładu. Jeżeli wymagasz od załogi punktualności, sam powinieneś przychodzić na czas. To samo dotyczy kwestii wykonywania obowiązków służbowych.

Wykazuj zainteresowanie

Chcąc być dobry menedżerem staraj się rozmawiać z pracownikiem o jego obowiązkach. W ten sposób pokażesz, że interesujesz się jego pracą i zyskasz w jego oczach. Pracodawca umiejący się postawić w roli pracownika ma z nimi lepszy kontakt oraz trafniej wyznacza cele, znając możliwości wykonania danego zadania. Podczas rozmowy menedżer ma również możliwość poznania potrzeb pracownika oraz uświadomienia sobie, co go tak naprawdę motywuje i jakie elementy sprawiają, że lepiej wykonuje swoją pracę.

Angażuj pracowników życie firmy

W zespole siła. To stwierdzenie jest ponadczasowe. Aby stworzyć zgraną załogę w firmie ważnym jest, aby każdy z pracowników wiedział co się w firmie dzieje i do jakich celów ona dąży. Poznanie strategicznych celów oraz posiadanie wiedzy na temat ważnych kontraktów sprawia, że osobie zatrudnionej łatwiej jest zrozumieć, że wszyscy gramy “do jednej bramki”. Warto również, aby pracownik wiedział jakim obszarem działalności firmy zajmują się jego współpracownicy. W ten sposób nie będzie on miał przeświadczenia, że jego praca w danej firmie jest najważniejsza.

Współzawodnictwo

Wprowadzenie w firmie elementów współzawodnictwa zwykle działa motywująco na pracowników. Warto jednak pamiętać, aby nie przerodziła się ona w rywalizację. To drugie zjawisko ma charakter destrukcyjny i może prowadzić do agresji pomiędzy pracownikami lub podkładaniu sobie kłód pod nogi.

Pozwól mówić o błędach

Pracownik który ma zaufanie do pracodawcy oraz czuje się przez niego rozumiany, nie boi się mówić o błędach lub problemach dotyczących wykonywania obowiązków służbowych. Pozwala to uniknąć wielu błędów na początkowym etapie realizacji projektu. Pamiętaj, że jako dobry menedżer powinieneś pomagać swoim pracownikom w rozwiązywaniu ich problemów służbowych.

outsourcing pracowniczy

Wady i zalety outsourcingu pracy

Zobacz, na co należy zwrócić uwagę
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: firma motywacja pracodawca pracownik zadowolenie zrozumienie

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz