Przepisy zatrudniania cudzoziemców

Cudzoziemcy stanowią duży odsetek pracowników zatrudnianych w polskich firmach.  Obecnie osoby, którym powierzana jest praca na okres sześciu miesięcy w przeciągu całego roku podlegają tzw. procedurze uproszczonej. Przepisy są więc korzystne dla przedsiębiorców, lecz niebawem ta sytuacja może ulec zmianie.

Funkcjonujące przepisy dotyczące pracy sezonowej stanowią, że obywatele wybranych krajów, w tym osoby z Ukrainy, mogą pracować w Polsce na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Dzięki temu pracodawcy nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. Więcej na temat dokumentów potrzebnych do podjęcia legalnej pracy w Polsce pisaliśmy jednym z poprzednich naszych poradników.

zaminy w prawie

Zezwolenie na pracę sezonową

Parlament Europejski wymaga od Polski wprowadzenia dyrektywy dotyczącej warunków zatrudnienia pracowników sezonowych spoza Unii. Z tego względu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad nowymi przepisami. Mają one wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Ustawodawca w miejsce uproszczonej procedury proponuje wprowadzić dwa nowe pozwolenia, które mają ograniczyć nadużycia występujące podczas zatrudnienia cudzoziemców. Zadaniem nowych uregulowań jest przede wszystkim zapobieganie rejestracji pracowników mimo braku możliwości ich zatrudnienia. Mają one również nie dopuścić do sytuacji, w której cudzoziemiec wyjeżdża z Polski zaraz po otrzymaniu wizy i zezwolenia na pracę.

Pierwszym rozwiązaniem jest pozwolenie na pracę sezonową. Będzie ono wydawane przez starostę. Na jego mocy, wszyscy pracownicy spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą uprawnieni do podjęcia zatrudniania przez dziewięć miesięcy w każdym roku kalendarzowym. Pracodawca przyjmujący w ten sposób pracowników będzie musiał jednak spełniać pewne dodatkowe warunki. Pierwszy z nich dotyczy wynagrodzenia cudzoziemca, które nie może być niższe niż pozostałych pracowników wykonujących tą samą pracę. Drugie wymaganie, to tzw. badanie rynku, w związku z którym właściciel firmy musi wykazać, że polscy obywatele nie są zainteresowani danego typu pracą.

Pozwolenie na pracę krótkoterminową

Drugim rozwiązaniem jest pozwolenie na pracę krótkoterminową, która będzie przyznawana na okres do sześciu miesięcy. Zastąpi to dotychczasową uproszczoną procedurę, składającą się z oświadczenia składanego do urzędu pracy, z której dotąd korzystali obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Z tego względu nowe rozwiązanie będzie obejmowało osoby z tych państw. Zabezpieczeniem przed nadużyciami będzie fakt, że cudzoziemcy będą zobowiązani do poinformowania stosownych organów o podjęciu pracy lub rezygnacji z niej. Kolejnym elementem asekuracyjnym ma być możliwość odmowy wpisania do ewidencji oświadczeń. Taką decyzję może podjąć Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W tym przypadku pozwolenie również będzie wydawane przez starostę.

Pracodawca ubiegający się o pozwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca musi spełnić kilka warunków. Różnią się one od wymagań stawianych przy zezwoleniach sezonowych. Musi on prowadzić działalność, przez co najmniej dwanaście miesięcy lub zatrudniać przynajmniej jednego pracownika w oparciu o umowę o pracę przez okres 3 miesięcy.

Co z procedurą uproszczoną?

Pomimo zmian, obywatele państw korzystających obecnie z procedury uproszczonej zachowają kilka dodatkowych przywilejów. Ci korzystający z oświadczeń będą mogli ubiegać się o wpisy wielosezonowe, pozwalające na pracę do trzech lat. Pojawi się również możliwość przyznania im zajęcia innego niż sezonowe na okres trzydziestu dni.

Nowe przepisy dotyczące pracy sezonowej i krótkoterminowej dla cudzoziemców mają planowo wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

W Weegree na bieżąco śledzimy zmiany w prawie. Jeżeli nie chcesz przejmować się złożonymi przepisami prawa pracy, rozpocznij współpracę z nami i skup się na rozwijaniu Twojego biznesu. Więcej artykułów znajdziesz na stronie weegree.com.

Szkolenia BHP

Sprawdź, kogo dotyczą i kiedy należy je odbyć
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: prawo rynek pracy zmiany w prawie

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz