Odwołanie pracownika z urlopu

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z każdego rodzaju urlopu, jednakże aby to zrobić muszą zaistnieć ku temu odpowiednie przesłanki. Oprócz tego pracodawca powinien mieć na uwadze dodatkowe koszty, które poniesie w związku z wcześniejszym powrotem pracownika do domu oraz nie wykorzystanym czasem wypoczynku.

Urlop wypoczynkowy jest to okres, w którym pracownik jest zwolniony z wykonywania obowiązków służbowych, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia. W zależności od stażu pracy dni urlopowych jest 20 lub 26, a w ramach tej puli pracownik ma prawo do nieprzerwanego wypoczynku trwającego w sumie 14 dni. Mimo tego należy mieć na uwadze, że nawet z najdłuższego urlopu pracodawca ma prawo odwołać pracownika.

Kodeks pracy przedstawia dwie sytuacje, w których odwołanie pracownika z urlopu jest dopuszczalne. Pierwszą z nich jest wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia przez pracownika urlopu. Oprócz tego, pracodawca może nakazać szybszy powrót do pracy w sytuacji gdy jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy. Tego typu okoliczności najczęściej występują, gdy mamy do czynienia z chorobą osoby zastępującej, poważną awarią, powodzią czy pożarem.

Odwołanie pracownika z urlopu to polecenie służbowe

Warto pamiętać, że informacja o konieczności przerwania urlopu przez pracownika przekazana przez pracodawcę jest traktowana jako polecenie służbowe. Niezastosowanie się do niego może stanowić podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego bez okresu wypowiedzenia. Dopiero po utracie pracy pracownik może dochodzić swoich racji przed sądem.

Osoba zatrudniająca nie ma obowiązku podawania powodów swojej decyzji, jednakże w dobrym tonie jest ją uzasadnić. Nie zmienia to również faktu, że powinna ona być poparta wcześniejszą analizą sytuacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Jeżeli odwołanie nastąpiło z pominięciem przyczyn wymienionych wcześniej, wówczas pracownik ma prawo do odszkodowania.

Jak poinformować pracownika?

Prawo pracy nie reguluje sposobu, w jaki pracodawca musi poinformować pracownika o konieczności przerwania urlopu. Warunkiem jest skuteczna komunikacja, czyli otrzymanie potwierdzenia, że osoba zatrudniona taki komunikat dostała. Przesyłanie wiadomości mailowych w momencie gdy pracownik nie ma ze sobą na urlopie komputera służbowego jest traktowane jako nieskuteczna komunikacja. Pracodawca może również przekazać informację drogą telefoniczną. Ustalając termin powrotu w pracy zatrudniający powinien również wziąć pod uwagę miejsce przebywania pracownika oraz możliwości powrotu do kraju.

Odwołanie pracownika z urlopu – koszty dla pracodawcy

Decydując się na odwołanie pracownika z urlopu, pracodawca powinien oszacować potencjalne korzyści oraz koszty płynące z tego tytułu. Ma on bowiem obowiązek ponieść wszystkie koszty związane z wcześniejszym powrotem pracownika z urlopu. Wydatki muszą być udokumentowane rachunkami i mieć bezpośredni związek z poleceniem szybszego powrotu do pracy. Mogą to być np. bilety lotnicze lub rachunek za hotel. W tym drugim przypadku pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kwoty poniesionej na opłacenie niewykorzystanej części pobytu. Zwrot kosztów dotyczy również rodziny, z którą pracownik przebywał na urlopie i która również musiała wrócić. Jeżeli pracodawca nie będzie chciał pokryć wspomnianych kosztów wówczas osoba zatrudniona może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.

Co z niewykorzystanym urlopem?

Niewykorzystane dni wolne będące konsekwencją odwołania z urlopu nadal przysługują pracownikowi. Może on je wykorzystać w dowolnym czasie jednak po ustaleniu nowego terminu z pracodawcą.

Przerwanie, a odwołanie pracownika z urlopu

W przeciwieństwie do odwołania urlopu, przerwanie urlopu może nastąpić tylko w ściśle określonych przez prawo przypadkach. Reguluje to artykuł 166 Kodeksu Pracy, który mówi, że pracownik może przerwać urlop na skutek niezdolności do pracy wynikającej z choroby, odosobnienia wynikającego z choroby zakaźnej, konieczności odbycia ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego, albo przejścia na urlop macierzyński.

rekrutacja

Nowoczesne technologie w branży rekrutacyjnej

Tradycyjne zamieszczanie ogłoszeń to obecnie zbyt mało
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: odwołanie powrót pracodawca pracownik urlop

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz