fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Wysokość wynagrodzenia i bezrobocie w Polsce

Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że w kategorii wysokości wynagrodzenia niekwestionowanym liderem jest Mazowsze. O wiele większe zdziwienie budzi natomiast fakt, że najniższym bezrobociem może pochwalić się Wielkopolska. Z raportu GUS płyną również inne wnioski. Jak się okazuje, w polskiej gospodarce mamy do czynienia z istotną zależnością pomiędzy tymi wskaźnikami.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu przeciętna miesięczna wysokość wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniosła 4508,10 zł brutto. Jest to o ponad 250 złotych brutto więcej w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Daje to roczny wzrost tego wskaźnika na poziomie 6,02 procent. Informacje te brzmią optymistycznie, jednakże podczas ich analizowania warto mieć na uwadze, że pokazują one dane dotyczące zarobków w prywatnych firmach zatrudniających powyżej 9 osób. Dodatkowo chcąc sprawdzić, ile realnie pracownik otrzymuje na rękę, należy obliczyć płacę netto.

Rejony Polski o najwyższych zarobkach

Od lat regionem, w którym wysokość wynagrodzenia jest najwyższa jest Mazowsze. Przeciętna płaca według GUS w czerwcu wyniosła tam ogółem 5427,62 zł brutto. Dane te nie obejmują jednak nagród i premii rocznych. Po dodaniu tych elementów wynik rośnie do 5600,99 zł. Pozostałe regiony polski pozostają daleko z tyłu. W dalszej części artykułu będziemy uwzględniać dane z pominięciem premii i nagród.

Na drugim miejscu zestawienia zarobków znalazło się województwo Pomorskie, gdzie przeciętne wynagrodzenie w czerwcu to 4459,57 zł brutto. Trzeci w kolejności jest Dolny Śląsk, z przeciętną pensją ogółem na poziomie 4452,55 zł brutto. Na kolejnych miejscach znalazły się takie województwa jak: Śląskie, Małopolskie, Zachodniopomorskie, Wielkopolskie i Łódzkie. Zarobki wynosiły tam odpowiednio 4353,47 zł, 4273,84 zł, 4047,35 zł, 4033,24 zł, 4011,77 zł.

Wysokość wynagrodzenia mniejsza niż 4 tys. zł brutto

Cały czas w wielu regionach kraju przeciętna płaca brutto nie przekracza 4000 zł brutto. W czerwcu najbliżej tego poziomu był odczyt pochodzący z województwa Opolskiego. Osiągnięty wynik to 3972,31 zł. Na kolejnym miejscu znalazła się Lubelszczyzna z wynikiem 3903,73 zł, a następne były województwa: Podlaskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Świętokrzyskie i Podkarpackie, gdzie przeciętne zarobki w czerwcu wyniosły odpowiednio 3816,52 zł, 3798,66 zł, 3779,69 zł, 3775,37 zł, 3743,80 zł. Na ostatnim miejscu zestawienia znalazł się region Warmii i Mazur, gdzie przeciętna pensja miała wartość 3702,63 zł.

Im wyższe bezrobocie, tym… niższe pensje

Jeżeli dane dotyczące wynagrodzeń zostaną zestawione z poziomem bezrobocia, wówczas można dostrzec pewną analogię. Regiony, gdzie odsetek osób bez pracy jest najwyższy jednocześnie najsłabiej cenią pracowników. Największe bezrobocie w czerwcu odnotowano w województwie Warmińsko-Mazurskim (14,1 procent). Powyżej 10 procent utrzymywało się ono również w województwie Kujawsko-Pomorskim (11,9 procent), Podkarpackim (11,3 procent), Zachodniopomorskim (10,7 procent), Świętokrzyskim (10,4 procent), Lubelskim (10,2 procent) i Podlaskim (10,1 procent). Jak widać wśród regionów o bezrobociu wyższym niż 10 procent znalazło się tylko jedno województwo, gdzie przeciętne wynagrodzenie w czerwcu było wyższe niż 4000 zł (Zachodniopomorskie).

Niekwestionowanym liderem w kwestii poziomu stopy bezrobocia jest Wielkopolska. W czerwcu wskaźnik ten osiągnął tam bardzo niski poziom (4,9 procent). Nieco wyższe bezrobocie jest w województwie Śląskim (6,5 procent) i Małopolskim (6,6 procent). Następne w kolejności jest Mazowsze i Pomorze (7 procent), a także Dolny Śląsk (7,2 procent). Z kolei na poziomie nieco wyższym niż 8 procent jest bezrobocie w województwie Lubuskim (8,2 procent) i Łódzkim (8,4 procent).

miniatura koronowirus

Wpływ koronawirusa na rynek pracy

Zobacz jaki wpływ będzie miała szalejąca pandemia na rynek pracy w Europie
Kategoria: Dla pracownika Wiedza
Tagi: bezrobocie w Polsce wynagrodzenie zarobki w Polsce

W czym możemy Ci pomóc?