fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Rekrutacja

Budujemy nowoczesne zarządzanie. We agree.

Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów, oferujemy usługi w zakresie rekrutacji wykwalifikowanych pracowników technicznych wyższego i średniego szczebla. Specjalizujemy się w doborze specjalistów w następujących sektorach rynku – budownictwie i przemyśle, logistyce oraz IT. Posiadamy dużą, systematycznie aktualizowaną bazę wyszkolonych pracowników, która zapewnia bezpieczne przechowywanie danych oraz błyskawiczne wyszukiwanie informacji. Profil kandydata, prócz wszystkich niezbędnych danych osobowych, posiadanych kwalifikacji oraz informacji o niekaralności, zawiera historię jego zatrudnienia. Pozwala to na weryfikację doświadczenia zawodowego pracownika oraz szybkie uzyskanie referencji ze strony jego poprzednich pracodawców. Ponadto, sprawdzamy osoby aplikujące na określone stanowiska pod kątem odpowiadających im umiejętności praktycznych.

W zależności od profilu poszukiwanego przez naszych klientów kandydata, korzystamy z odpowiednio dopasowanych narzędzi, wśród których należy wymienić:

  • extended DISC
  • Assessment Centre
  • autorskich testów kompetencyjnych

W czym możemy Ci pomóc?