fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Przetwarzanie danych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 Obowiązek informacyjny dla potencjalnych pracowników 

 1. Administratorem podanych i zebranych danych jest firma Weegree sp. z o.o. S.K z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 26, 45-018 Opole.
 2. Dane kontaktowe administratora danych znajdą Państwo w zakładce kontakt na stronie www.weegree.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@weegree.com oraz poprzez dane w zakładce kontakt na stronie www.weegree.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Dane oznaczone jako obowiązkowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody.
 4. Dane osobowe będą udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności serwisowi aplikacji rekrutacyjnej, firmom informatycznym, obsłudze kadrowej i finansowej, oraz organom administracji publicznej.
 5. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do momentu jej wycofania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na udział w kolejnych rekrutacjach i procesach sprzedażowych spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 8. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przepisy Kodeksu Pracy.

 

Obowiązek informacyjny dla potencjalnych klientów

 1. Administratorem podanych i zebranych danych jest firma Weegree sp. z o.o. S.K z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 26, 45-018 Opole.
 2. Dane kontaktowe administratora danych znajdą Państwo w zakładce kontakt na stronie www.weegree.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@weegree.com oraz poprzez dane w zakładce kontakt na stronie www.weegree.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu i sprzedażowego.
 4. Dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności serwisowi aplikacji sprzedażowej, firmom informatycznym  oraz dostawcy usług hostingu.
 5. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu sprzedażowego.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na udział w kolejnych rekrutacjach i procesach sprzedażowych spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 8. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pozyskanie przez nas informacji, udostępnionej dobrowolnie np. poprzez ogłoszenia lub propozycje współpracy zamieszczane w domenie publicznej (internet, prasa), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora, jako podmiotu posiadającego bazę informacji o podmiotach zainteresowanych współpracą w obszarze objętym ogłoszeniem lub propozycją współpracy.
 9. Dane osobowe osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich będą przechowywane do czasu uzyskania informacji, iż są nieaktualne lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych oraz wykonywania zleceń lub zawartych umów o współpracy;.
  b) w celu marketingu usług oferowanych przez administratora lub partnerów administratora;
  c) w celu wyszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie usług przeznaczonych dla biznesu w oparciu o informacje dotyczące działalności potencjalnych odbiorców kampanii;

W czym możemy Ci pomóc?