Projekty unijne

1. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.”

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO.02.01.02-16-0071/16

 

2. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem inteligencji hybrydowej wspierającym specjalizacje inteligentne województwa opolskiego.”

 

WEEGREE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt: ”Badania prze-mysłowe i prace rozwojowe w firmie Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem inteligencji hybry-dowej wspierającym specjalizacje inteligentne województwa opolskiego”.

Celem projektu jest wzrost aktywności B+R przedsiębiorstwa Weegree poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania systemu inteligencji hybrydowej będącego narzędziem ICT dedykowanym do zastosowań przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 01 Innowacje w Gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO.01.01.00-16-0072/16

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO.01.01.00-16-0072/16

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO.01.01.00-16-0072/16

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO.01.01.00-16-0072/16

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz