Sympozjum w Kijowie

sympozjum

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu firm z sektora HR, problematyką zatrudniania cudzoziemców za graniczą, nasza firma aktywnie uczestniczyła 1 grudnia 2016 roku w Sympozjum w Kijowie „Legalna migracja, szansą i wyzwaniem dla polskiego i ukraińskiego rynku pracy.”, zorganizowanym przez Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy (OKAP) wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

Sympozjum w Kijowie – Hotel “Sofievsky Posad” .

W wydarzeniu brało udział ok. 100 osób z Polski i Ukrainy.
Nasz szef Grzegorz Kuliś występował z prezentacją na temat „Szansy i zagrożenia na rynku pracy w Europie”.

weegree-praca-dla-ukraincow