Weegree po raz drugi dostała tytuł Firmy Dobrze Widzianej

Business Centre Club po raz drugi uhonorował opolską firmę Weegree tytułem Firmy Dobrze Widzianej.

Przyznawany jest on za szczególną dbałość w realizacji strategii zarządzania, związanej z działaniami CSR.

CSR (ang. corporate social responsibility) – to koncepcja zakładająca prowadzenie biznesu z uwzględnieniem interesów społeczeństwa. W tym kontekście odpowiedzialność oznacza zwiększone inwestycje w ludzi, działania charytatywne, innowacyjność, a także ochronę środowiska.

Więcej informacji w artykule na stronie NTO.