Upały w pracy. Co w takich warunkach powinien zapewnić Ci pracodawca?

Choć od kilku dni w Polsce czuć lekkie ochłodzenie, synoptycy przewidują, że już w następnym tygodniu fala upałów znów powróci do naszego kraju. Praca w wysokiej temperaturze może negatywnie wpłynąć na naszą produktywność, dlatego pracodawca powinien zapewnić Ci odpowiednie warunki, abyś był w stanie jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.

Duża liczba skarg od pracowników.

Według danych z biura Głównego Inspektora Pracy, według stanu na 18 czerwca, do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło aż 150 skarg związanych z pracą w utrudnionych warunkach spowodowanych upałami. 106 z nich dotyczyło nieprawidłowości związanych z wydawaniem posiłków i napojów, a pozostałe 44 – zbyt wysokiej temperatury w miejscu pracy.

Upały w świetle polskiego prawa.

Oczywiście w przypadku niektórych zawodów, uniknięcie wykonywania obowiązków w upale jest niemożliwe. Chociaż w Kodeksie Pracy nie ma wzmianki na temat tego, ile powinna wynosić maksymalna temperatura w miejscu pracy, w artykule 210 znajdziemy zapis, że w momencie, kiedy warunki nie spełniają przepisów BHP i mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, mamy prawo powstrzymać się od wykonywania swoich obowiązków.

Zimne napoje.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w momencie, kiedy temperatura w miejscu pracy jest wysoka, pracodawca powinien zapewnić napoje chłodzące zatrudnionym osobom. Dotyczy to sytuacji, kiedy na dworze termometr wskazuje więcej niż 25°C, a w pomieszczeniu powyżej 28°C.

Pracownicy nieposiadający dostępu do bieżącej wody.

W przypadku zawodów, gdzie pracownicy wykonują czynności brudzące w otwartej przestrzeni bez dostępu do bieżącej wody, firma zatrudniająca powinna zapewnić każdej osobie co najmniej 90 litrów wody dziennie do celów higienicznych.

Wysoka temperatura a osoby młodociane.

W przypadku, kiedy pracodawca zatrudnia osoby młodociane, czyli takie, które ukończyły 16, a nie przekroczyły 18 lat, prawo stosuje bardziej rygorystyczne przepisy. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 30°C, a wilgotność powietrza wskazuje więcej 65 proc., wówczas pracodawca musi zwolnić je z obowiązku wykonywania pracy.

Skrócenie czasu pracy?

Niestety w polskim prawie nie ma wzmianki o tym, aby w przypadku szczególnie wysokich temperatur, zobowiązać przedsiębiorstwa do skrócenia czasu pracy. Jest to zależne jedynie od dobrej woli pracodawcy, dlatego w tegorocznym komunikacie PIP możemy przeczytać skierowany do nich apel Głównego Inspektora Pracy z prośbą zastosowanie tej praktyki wobec zatrudnionych osób.

Jeśli w Twoim miejscu pracy, nie zostały spełnione powyższe wymagania – możesz zgłosić to drogą elektroniczną za pomocą wniosku dostępnego na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.