Weegree na spotkaniu BCC z ministrem Jerzym Kwiecińskim

W siedzibie Business Center Club w Warszawie odbyło się wczoraj, 10 marca, spotkanie członków BCC z Jerzym Kwiecińskim – sekretarzem stanu, członkiem Rady Ministrów.

Spotkanie w Business Center Club miało charakter konsultacyjny i poruszono na nim kwestie związane z przedstawionym przez rząd premier Beaty Szydło „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, którego współautorem jest minister Jerzy Kwieciński. Dyskutowano nad ścieżką jego realizacji oraz potencjalnym wpływem jego funkcjonowania na każdą firmę.
W wydarzeniu uczestniczył również przedstawiciel Weegree – Tomasz Kuliś.

Minister Jerzy Kwieciński przedstawił założenia planu oraz wszystkie jego części – podkreślając aspekty szczególnie ważne z punktu widzenia przedsiębiorców. Rozwijając część dotyczącą filarów, uwzględnił np. wagę otoczenia dla polskich firm. Zwrócił uwagę na skuteczność prawa, wspomniał również o tym, że jeszcze w tym roku ma się pojawić tzw. Konstytucja przedsiębiorców.
Minister Kwieciński zaznaczył także, że do tego wszystkiego co trzeba zrobić w sferze gospodarki, potrzebne jest zaufanie społeczne – aspekt ten uwzględniony jest również w planie.

W trakcie dyskusji minister Jerzy Kwieciński odpowiedział również na liczne pytania przygotowane przez przedstawicieli najważniejszych klubowych gremiów: Macieja Grelowskiego, Janusza Steinhoffa, dr. Ireny Ożóg, Wojciecha Warskiego, Ryszarda Pazdana, Anny Janczewskiej-Radwan, Józefa Kozioła, Wojciecha Bociańskiego, Witolda Michałka i Mariusza Hildebrand.

Więcej na temat spotkania można przeczytać:
Strona BCC
Onet