Weegree w Business Centre Club

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Business Centre Club, na posiedzeniu 20 lutego 2014 roku podjął decyzję o przyjęciu Weegree w poczet członków swego Klubu.

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków. Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje oraz instytucje.

BCC jest organizacją międzynarodową, wyróżnioną w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami BCC są m.in.: José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa.

Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm.