Konkurs Przedsiębiorca Roku – zaproszenie dla Grzegorza Kulisia

Prezes Weegree, Grzegorz Kuliś został zaproszony do konkursu Przedsiębiorca Roku.

Jest to wielkie wyróżnienie dla całej firmy i podkreślenie wysokiej pozycji na rynku.

Konkurs jest organizowany przez EY (Ernst & Young) od 1986 roku, a od 2003 również w Polsce. Obecnie uczestniczy w nim ponad 60 państw. Konkurs jest inicjatywą mającą na celu wyróżnienie przede wszystkim człowieka – przedsiębiorcy, wizjonera, lidera. Wyboru kandydatów dokonuje niezależne Jury w którym zasiadają właściciele najlepszych polskich firm oraz autorytety świata biznesu.

Lista finalistów zostanie ogłoszona 19 października 2015. Gala finałowa będzie natomiast mieć miejsce 26 listopada 2015 w Warszawie.