fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Projekty unijne

1. Weegree sp. z o.o. S.k. realizuje projekt „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.”

 

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP.

Celem i efektem projektu jest optymalizacja oraz automatyzacja procesów biznesowych powiązanych przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej poprzez wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu ECM+ERP ułatwiającego zarządzanie dokumentami, procesami biznesowymi oraz zasobami wielopodmiotowego organizmu gospodarczego wraz z aplikacją do wymiany danych z klientami w zakresie delegowania pracowników oraz odręcznym biometrycznym podpisem dokumentów.

Kwota dofinansowania: 385 461,56

Wartość projektu: 948 425,13

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO.02.01.02-16-0071/16

 

2. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem inteligencji hybrydowej wspierającym specjalizacje inteligentne województwa opolskiego.”

 

WEEGREE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt: ”Badania prze-mysłowe i prace rozwojowe w firmie Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem inteligencji hybry-dowej wspierającym specjalizacje inteligentne województwa opolskiego”.

Celem i efektem projektu jest wzrost aktywności B+R przedsiębiorstwa Weegree poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania systemu inteligencji hybrydowej będącego narzędziem ICT dedykowanym do zastosowań przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 01 Innowacje w Gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Wartość ogółem 3 414 936,87

Wydatki kwalifikowalne 3 198 994,27

Dofinansowanie 2 033 139,87

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO.01.01.00-16-0072/16

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO.01.01.00-16-0072/16

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO.01.01.00-16-0072/16

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO.01.01.00-16-0072/16

3. Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem mobilnych niskoenergetycznych smart-domów modułowych.

 

WEEGREE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem mobilnych niskoenergetycznych smart-domów modułowych.

Celem i efektem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa Weegree Sp. z o.o. Sp. k. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które będą prowadzić do opracowania technologii budowy mobilnej jednostki mieszkalnej do zamieszkania zbiorowego z innowacyjnymi systemami: prefabrykacji oraz pozyskiwaniem energii promieniowania słonecznego. Poprzez stworzenie unikatowej w skali świata technologii realizacja projektu przekłada się na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, całej branży budowlanej oraz gospodarki kraju.

Efektem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowanie założeń technologicznych proponowanych rozwiązań, konstrukcja różnych wariantów prototypu mobilnej jednostki mieszkalnej i jego przetestowanie w warunkach rzeczywistych celem doboru optymalnego rozwiązania w najwyższym stopniu wypełniającego założenia badawcze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 01 Innowacje w Gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Kwota dofinansowania 2 544 625,00

Wartość projektu 4 028 470,00

W czym możemy Ci pomóc?