fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Hoe moet men met de werknemersmarkt omgaan?

Het jaar 2016 is met een Europees werkloosheidspercentage van ca. 8, 2 % afgesloten, dit is het laagste gemiddelde sinds jaren. Alles wijst erop dat deze marktwaarde in 2017 op een vergelijkbaar niveau blijft. We naderen dus een transformatie van de werkgeversmarkt in een werknemersmarkt. Wat houdt deze verandering in? Hoe moeten werkgevers op de veranderende eisen en verwachtingen van de werknemers reageren?

Wat is de werknemersmarkt?

De werknemersmarkt is een begrip dat in de komende tijd voor de werkgevers van groot belang zal zijn. Dit is een situatie wanneer werkgevers grote problemen hebben met het werven en selecteren van gekwalificeerde werknemers. Potentiële werknemers gaan niet meer op de eenvoudige zin ‘werk per direct’ in. Ze analyseren talrijke offertes met het oog op hun steeds hogere verwachtingen. De ondernemer moet dan ook meer moeite doen om een werknemer met de gewenste vaardigheden te werven. Het behouden van de reeds tewerkgestelde werknemers kan ook een probleem worden. Het geldt vooral voor jonge mensen dat ze steeds vaker van werkgever wisselen. Waar komt deze tendens vandaan?

Het werven en behouden van werknemers

Een belangrijke factor is het lage werkloosheidspeil. Het aantal vacatures is hoger dan het aantal gegadigden. Ook niet zonder belang is het feit dat het werk in Nederland, België, Duitsland of een ander land makkelijk te krijgen is. Er zijn ook steeds meer mensen die besluiten te emigreren.

Een grote invloed op een dergelijke situatie op de markt hebben ook de eisen van de kandidaten. Ze zoeken naar een werkgever niet ver van de accommodatie, ze verwachten meer dan een vergoeding alleen. Voor nieuwe werknemers is de sfeer binnen de onderneming en de manier waarop ze worden behandeld, van groot belang.

We kunnen vaststellen dat de tijden wanneer een stabiele job, goed salaris en een auto van de zaak van belang waren,steeds meer in vergetelheid geraken. Er zijn echter manieren om de werkgever voor verloop te beschermen.

Het werven, selecteren en behouden van een werknemer.

Welke activiteiten kan de werkgever ondernemen om zijn medewerkers te behouden?

Je kunt het op een paar manieren doen. De eerste is de cultuur van de werkgever, m.a.w. de wijze waarop de werkgever het beleid voert met betrekking tot de medewerkers. De medewerkers willen binnen de organisatie graag enige invloed hebben. Ze waarderen het enorm als hun mening voor leidinggevenden van belang is. Het is de moeite waard om hun mening in aanmerking te nemen en een deel van de voorstellen al dan niet in te voeren of uit te leggen hoe en waarom. Dan tonen ze een nog groter initiatief. Dit wil echter niet zeggen dat de beleidsvoering erop gebaseerd moet zijn dat de medewerkers hun zin zouden krijgen. Degene die aan de medewerkers leiding geeft, moet geen baas zijn maar, een echte leider! Één die het hele team weet te motiveren.

Een gemoedelijke werksfeer is ook enorm belangrijk, vrij van vernietigende strijd. Het streven naar vastgelegde doeleinden is wel belangrijk, maar zonder deprimerende pressie van de werkgever.

Een interessante oplossing is ook het systeem waarbij de werknemers vergoed worden conform het principe van loon naar prestatie. Dit systeem wordt steeds vaker bij multinationals toegepast. Het basisdeel ervan is nauwkeurig afgebakende en omschreven taken. Nadat deze zijn uitgevoerd, wordt een staffel toegepast die in verband tot de inspanning moeten staan. In een dergelijke situatie zullen de medewerkers nog beter hun best doen, en zal het werk hen veel plezier doen.

Flexibele werkgever

De werknemers markt dwingt de werkgevers ertoe van nieuwe oplossingen gebruik te maken om werknemers te werven en te behouden. Goede salarissen alleen zijn niet meer voldoende. Het is erg belangrijk dat er een goede werksfeer wordt gecreëerd. Goed opgeleide teamleden zijn ook te werven door middel van goede of leuke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals gratis gezondheidszorg, professionele scholingen of gratis maaltijden. Een interessante oplossing is bijvoorbeeld dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om sommige van hun taken vanuit huis, via internet mogen uitvoeren.

Flexibele werkgevers zullen het veel beter doen op de werknemersmarkt. Onze onderneming doet haar best om juist een dergelijke werkgever te zijn. Maak eens kennis met ons en kom eens kijken wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen. Wij bezorgen u de vakman / vakvrouw die u zoekt.

Outsourcing van personeel – wat is goed om te weten?

Er wordt tegenwoordig steeds meer over outsourcing gesproken.
Categorie: Voor de werkgever

Hoe kunnen wij je helpen?