fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Prawo pracy w Belgii – najważniejsze informacje!

Belgia jest jednym z popularnych kierunków obieranych przez polskich imigrantów zarobkowych. Przed wyjazdem do tego kraju należy jednak zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przysługującym prawom jak i wymaganiom pracodawcy wobec pracownika.

 

Umowa o pracę

Do rozpoczęcia pracy w Belgii nie jest potrzebne pozwolenie, o ile jest się obywatelem kraju Unii Europejskiej. W Belgii umowę o pracę można zawrzeć na dwa różne sposoby – pisemny i ustny. Umowa zawarta ustnie jest zawsze umową na czas nieokreślony, na pełny etat. Zwyczajowo jednak sporządza się umowę na piśmie, a umowa ze studentem, na czas określony, na część etatu czy umowy tymczasowe muszą być pisemne. Spotyka się także umowy o zlecenie, pracę jako freelancer czy pracę przez pośrednictwo agencji. Umowa o pracę powinna zawierać takie informacje jak obowiązki pracownika, wynagrodzenie, czas pracy. Należy pamiętać, że od 2014 roku w Belgii nie istnieje okres próbny w przypadku standardowej umowy o pracę – może występować tylko w przypadku, gdy pracownik jest studentem lub umowa dotyczy pracy tymczasowej. Pracując w niderlandzkojęzycznej części Belgii (Flandrii), umowa powinna być sporządzona w języku niderlandzkim; w francuskojęzycznej (Walonii) – francuskim; w niemieckojęzycznej – niemieckim. Jeszcze do niedawna pracowników dzielono na tzw. white collar workers – pracowników umysłowych oraz blue collar workers – pracowników fizycznych. Obecnie odchodzi się od tego systemu i obie grupy posiadają podobne prawa pracownicze.

Czas pracy

Maksymalny czas pracy w Belgii to 8 godzin dziennie i 38 godzin tygodniowo. W niektórych przypadkach możliwa jest praca w wymiarze 9 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Nadgodziny są dodatkowo płatne: 50% zwykłej stawki godzinowej w przypadku powszednich dni roboczych i 100% zwykłej stawki za pracę w niedzielę i święta. Po przepracowaniu 6 godzin pracownikowi przysługuje 15-minutowa przerwa.

Wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie brutto w Belgii wynosi około 1560 euro, w przypadku gdy pracownik ukończył 22 rok życia i ma roczny staż pracy. Wynagrodzenie dla 21-latka, który podejmuje pierwszą pracę, to ok. 1502 euro. Młodsi pracownicy otrzymują wynagrodzenie obniżone o kilkanaście-kilkadziesiąt procent, w zależności od wieku. Od pensji odprowadza się podatki i składki, które wynoszą około 13% całości pensji.

Urlop wypoczynkowy

Długość urlopu zależna jest od faktycznie przepracowanych dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku całego przepracowanego roku i sześciodniowego tygodnia pracy, pracownikowi przysługują 24 dni urlopu; w przypadku pięciodniowego tygodnia pracy – 20 dni. Urlop ten jest płatny, a wynagrodzenie wypłaca bezpośrednio pracodawca. Do tego wszystkie niedziele są ustawowo wolne, a w ciągu roku przypada 10 dni wolnych od pracy, związanych ze świętami państwowymi lub religijnymi.

Urlop chorobowy

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o chorobie, a w ciągu dwóch dni musi dostarczyć zwolnienie lekarskie. Pracodawca wypłaca gwarantowane wynagrodzenie za czas zwolnienia, a po 15 dniach w przypadku pracowników fizycznych i po 30 w przypadku pracowników umysłowych, chorobowe wypłaca się z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Pracownikowi nie wolno jest wykonywać innej pracy w czasie urlopu chorobowego, a w przypadku nawrotu choroby w ciągu 14 dni od powrotu do pracy, nie otrzymuje on prawa do pełnego okresu płacy wynagrodzenia. O ile choroba nie może być powodem do zwolnienia, tak możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem obu stron, lub w przypadku, gdy pracodawca dopatrzy się innych zastrzeżeń.

Urlop macierzyński

Zatrudniona kobieta może przejść na urlop macierzyński nie wcześniej niż sześć tygodni przed datą porodu (osiem tygodni, gdy jest to ciąża mnoga). Na siedem dni przed porodem kobieta jest zobowiązana przerwać wszelką pracę i poinformować o tym pracodawcę, przedstawiając zaświadczenie lekarskie zatwierdzone przez agencję ubezpieczeniową. Urlop macierzyński trwa 15 tygodni (17 w przypadku ciąży mnogiej), a zasiłek wypłacany jest przez fundusz ubezpieczeń. Kasie chorych należy dostarczyć akt urodzenia dziecka.

Urlop – rodzaje, długość i warunki

Zobacz, z jakiego tytułu przysługuje Ci wolne
Kategoria: Dla pracownika Praca za granicą

W czym możemy Ci pomóc?