fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Co to są stawki wiekowe w Holandii?

Podobnie jak w większości krajów Europy, również w Holandii obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia – jest ona regulowana dwa razy do roku i zależy ona również od wieku pracownika. Istotne jest, że w Niderlandach pracownikom sezonowym należy się stawka nie mniejsza niż ta wypłacana osobom zamieszkałym na stałe w kraju.

stawki wiekowe w holandii

Co roku w Holandii – 1. stycznia oraz 1. lipca – ustalana jest na nowo wysokość stawek minimalnych obowiązujących na terenie całego kraju. Pracownicy małoletni, czyli tacy, którzy nie ukończyli jeszcze 22 roku życia mogą spodziewać się niestety niższego wynagrodzenia, gdyż płaca minimalna im przysługująca jest mniejsza. Jest to tak zwana wiekówka – specjalny system płac dla osób niepełnoletnich. Niższe stawki nie są jednak zasadą – pamiętajmy, że często w interesie pracodawcy może leżeć płacenie pracownikom lepszych pieniędzy, niezależnie od ich wieku. Ponadto praca sezonowa w Holandii i tak zwykle wiąże się z wynagrodzeniem kilkakrotnie wyższym niż w Polsce.

Stawka minimalna rośnie wraz z wiekiem

Pracę w Holandii można rozpocząć z chwilą ukończenia 15 roku życia. W tym przypadku jednak minimalny zarobek też jest raczej niski – w okolicach 3 euro brutto za godzinę. Przepis ten pozwala młodym Holendrom na dorobienie kilku euro do swojego kieszonkowego, przy niskiej intensywności wykonywanej pracy, będąc jednocześnie mniejszym obciążeniem finansowym dla pracodawcy. Piętnastolatek w Holandii, pracując za najniższą możliwą stawkę, może zarobić zgodnie z ustaleniami z 1 stycznia 2018 roku 21.85 euro dniówki, 109.25 euro tygodniowo oraz 473,40 euro w skali miesiąca. Z każdym kolejnym rokiem życia, aż do ukończenia 22 lat stawka ta rośnie – siedemnastolatek zarabia już minimum 28.77 euro dziennie i 623.30 miesięcznie, osoba prawie pełnoletnia (21 lat) – 61,91 na dzień i 1.341,30 na miesiąc. Dla osób w wieku 22 i więcej lat stawki stabilizują się i przestają rosnąć.

Stawka minimalna a wymiar godzinowy pracy

Płaca w Holandii zależy również od wymiaru godzinowego wykonywanej pracy. W tym przypadku im więcej pracujemy, tym niższej minimalnej stawki godzinowej możemy się spodziewać. W przypadku 36 godzin tygodniowo płaca dla osoby w wieku 22 lat, lub więcej, wynosi minimum 10.12 euro, przy 38 – 9.59 euro, zaś przy 40 – 9.11 euro.

Z kolei dla osób młodocianych stawki godzinowe dla 36, 38 i 40 godzin pracy tygodniowo wynoszą kolejno:

  • 21 lat – 8,60; 8,15; 7,75 €
  • 20 lat – 7,09; 6,71; 6,38 €
  • 19 lat – 5,57; 5,28; 5,01 €
  • 18 lat – 4,81; 4,56; 4,33 €
  • 17 lat – 4,00; 3,79; 3,60 €
  • 16 lat – 3,50; 3,31; 3,15 €
  • 15 lat – 3,04; 2,88; 2,74 €

Czy stawki wiekowe stawki minimalne to dyskryminacja?

Wielu młodych Holendrów i działaczy politycznych uważa stawki wiekowe za niesprawiedliwe. Opinia ta z biegiem lat staje się coraz bardziej popularna, nie tylko wśród młodzieży. Według nich wprowadzenie takich przepisów to dyskryminacja osób młodych. Zwolennicy zniesienia ,,wiekówek’’ powołują się na Artykuł 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w którym możemy przeczytać:

,,Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest zakazana”.

Możliwe zatem, że przepisy te ulegną w najbliższym czasie zmianie. Szczególnie z tego względu, że są one stale dyskutowane i modyfikowane – jeszcze niedawno za osobę małoletnią uważano nawet 22-latka, któremy przysługiwały niższe zarobki minimalne niż osobom w wieku 23 lat i starszą. Wizja pracy sezonowej młodych Polaków za jeszcze wyższe pieniądze jest więc, w perspektywie najbliższych kilku lat, bardzo prawdopodobna.

pracownicy z ukrainy

Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy

Te dokumenty są wymagane przy podejmowaniu pracy w Polsce
Kategoria: Dla pracownika Praca za granicą

W czym możemy Ci pomóc?