fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Praca dla studenta

Praca w trakcie studiów pozwala nie tylko “dorobić”. Cenne jest również zdobyte doświadczenie, które absolwentowi studiów daje lepszy start na rynku pracy. W trakcie poszukiwania odpowiedniego miejsca pracy, żacy powinni zwrócić szczególną uwagę na formę umowy oraz kwotę, jaką planują zarobić. Zbyt wysoki dochód może bowiem spowodować, że ich rodzice utracą możliwość korzystania z ulgi podatkowej.

Zatrudnienie studenta opłaca się nie tylko samemu zainteresowanemu, ale również pracodawcy. Wynika to z faktu, że firma nawiązująca współpracę z takim pracownikiem nie musi od jego wynagrodzenia odprowadzać składek ZUS. Jeśli jednak student chce, może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Warto pamiętać, że oszczędności podatkowe dotyczą tylko studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. W przypadku starszych osób składki trzeba zapłacić. Nie są to jednak wszystkie obostrzenia. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy tylko umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Jeżeli studenta zatrudniono na umowę o pracę, wówczas obowiązkowe jest opłacanie wszystkich składek, niezależnie od wieku.

W większości przypadków praca dla studenta polega na zatrudnianiu ich w oparciu o umowę zlecenie, co pozwala pracodawcy sporo zaoszczędzić. Stawia to jednak studenta w nieco gorszej pozycji, gdyż jest to umowa cywilnoprawna, której postanowienia nie podlegają kodeksowi pracy. Z tego względu osoba ubiegająca się o stanowisko powinna jeszcze dokładniej przeczytać postanowienia umowy. Wyłączenie jej spod jurysdykcji kodeksu pracy oznacza, że pracownikowi zatrudnionemu na jej podstawie nie przysługuje urlop oraz nie obejmuje go minimalna stawka wynagrodzenia za pracę, a jedynie minimalna stawka godzinowa.

Ile może zarobić student?

Z początkiem 2017 roku weszła w życie nowa, wyższa kwota wolna od podatku. Dotychczas, aby nie zapłacić podatku, osoba ucząca się mogła osiągnąć dochód w maksymalnej wysokości 3089 zł. Obecnie kwota ta została podniesiona do 6600 zł. Dodatkowo, jeżeli student osiągnie dochód nie wyższy niż wymieniona kwota, to jego rodzice nie stracą tzw. ulgi na dziecko. W przypadku przekroczenia progu dochodowego ulga przepada.

Wraz ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku zmieniła się również zasada jej naliczania. Zgodnie z nowymi przepisami, przy dochodach wynoszących rocznie od 6600 zł do 11000 zł, kwota wolna od podatku jest proporcjonalnie zmniejszana aż do poziomu 3089 zł.

Praca dla studenta

Będąc studentem można poszukiwać pracy w ten sam sposób, co osoba po studiach. Potężnym narzędziem pomagającym rozwiązać ten problem jest Internet. Warto zajrzeć przede wszystkim na portale ogłoszeniowe i strony firmowe. Oprócz tego, dobrym sposobem na znalezienie dorywczej pracy są grupy zrzeszające studentów na portalach społecznościowych np. Praca dla studenta Wrocław.

Oprócz przeglądania internetu warto poszukać ofert pracy na uczelni. Szkoły wyższe bardzo często współpracują z zakładami pracy, którym zależy, aby “wyłowić” najzdolniejszych studentów. Przedsiębiorstwa te proponują żakom praktyki, staże lub pracę.

Praca dorywcza

Szukający pracy student nie zawsze jest w stanie znaleźć stanowisko związane z jego kierunkiem studiów. Nie należy się jednak tym zniechęcać, gdyż doświadczenie zdobyte przy pracy dorywczej np. w branży gastronomicznej często procentuje. Po pierwsze dzięki temu młoda osoba może zdobyć tzw. umiejętności miękkie (np. jak skutecznie komunikować się z ludźmi, w jaki sposób radzić sobie ze stresem). Po drugie pracodawcy często doceniają osoby, które mają za sobą tego typu aktywności. Upatrują oni w nich lepszych pracowników.

Urlop – rodzaje, długość i warunki

Zobacz, z jakiego tytułu przysługuje Ci wolne
Kategoria: Dla pracownika Wiedza
Tagi: gdzie szukać praca student ulga

W czym możemy Ci pomóc?