Pracownicy z zagranicy

Widok obcokrajowca pracującego np. na budowie, na magazynie czy sklepie staje się w Polsce coraz bardziej powszechny. Potwierdzają to statystyki, według których liczba zezwoleń na pracę w naszym kraju wydanych cudzoziemcom wzrosła rok do roku o ponad 90 procent. Najczęściej na ulicach usłyszymy język ukraiński, jednakże dużą grupę stanowią również pracownicy z innych krajów.

Według danych Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, w 2016 roku cudzoziemcy otrzymali łącznie 127 394 zezwolenia uprawniające ich do podjęcia pracy na terenie Polski. To o prawie 94 procent więcej, w stosunku do danych z 2015 roku, kiedy liczba wydanych pozwoleń wyniosła 65 786.

Jak wskazują ubiegłoroczne statystyki, większa fala pracowników z zagranicy napłynęła do Polski w drugiej połowie roku. Wówczas wydanych zezwoleń na pracę było prawie 76 tysięcy, czyli więcej niż w całym 2015 roku.

Ukraińcy ze znaczącą przewagą

Największą rzeszę napływowej siły roboczej stanowią obywatele Ukrainy. Według najnowszych danych resortu pracy, złożyli oni ponad 116 tys. wniosków o pozwolenie na pracę w Polsce, z czego 106 tys. otrzymało odpowiedź pozytywną. Za nimi daleko w tyle uplasowali się pracownicy z zagranicy pochodzący z Białorusi, którzy otrzymali 4870 zezwoleń na pracę. Na dalszych pozycjach znalazły się osoby szukające pracy w Polsce z Mołdawii, Indii, Nepalu, Chin, Rosji i Uzbekistanu.

Czym zajmują się cudzoziemcy w Polsce?

MPRiPS dzieli profesje wykonywane przez cudzoziemców na dwie grupy. Pierwszy podział dotyczy grup pracowniczych, od pracowników niewykwalifikowanych przez robotników wykwalifikowanych po kadrę kierowniczą. Największą grupą osób zatrudnionych w ubiegłym roku byli pracownicy wykwalifikowani. Było ich ponad 50 tysięcy. Około 30 tysięcy osób wykonywało prace niewymagające kwalifikacji, a 5 tysięcy zasiadło na stanowiskach kierowniczych lub pracowali jako doradcy, albo eksperci w danej branży.

Cudzoziemców pracujących w Polsce podzielono również ze względu na branże, w których są zatrudnieni. Rozróżnienia dokonano według kodu PKD (polska klasyfikacja działalności). Najwięcej wśród tych osób, które ubiegłym roku dostało pozwolenie na pracę jest w budownictwie (24 423). Na drugim miejscu znalazł się transport i gospodarka magazynowa (17 819), a na trzecim kategoria wyróżniona jako “działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (12 073). Duża rzesza osób z zagranicy pracuje również w handlu i w rolnictwie.

Podsumowanie

Jak widać na podstawie przedstawionych danych polskie firmy chętnie zatrudniają obcokrajowców. Według prognoz trend ten nie ulegnie zmianie w kolejnych latach. Jedną z przyczyn jest brak rodzimych specjalistów oraz solidność zagranicznych pracowników. Często są oni zatrudniani za pośrednictwem agencji pracy takich jak Weegree, która pomaga im m.in. zorganizować zakwaterowanie czy załatwić niezbędne formalności.

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

Sprawdź, jak skutecznie tego dokonać
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: pracownik z zagranicy

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz