fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Aspekty prawne delegacji pracowników

Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej, istnieje możliwość swobodnego przemieszczania się usług, kapitału, towarów, a także osób. W związku z tym coraz częściej i chętniej realizowana jest procedura delegowania pracowników za granicę. Jest to opcja korzystna zarówno z punktu widzenia zatrudnianego, jak i firmy zatrudniającej.

Delegowanie pracowników generalnie polega na tym, że z pracownikiem umowę zawiera firma działająca w Polsce (agencja zatrudnienia). Nie nawiązuje się więc stosunek pracy pomiędzy zatrudnianym, a przedsiębiorstwem zagranicznym, w którym pracownik będzie pracę wykonywał.

Co stanowią przepisy prawa?

By mówić o legalnym delegowaniu pracowników do pracy w innym państwie Unii Europejskiej musi zostać zawarta umowa o świadczenie usługi pomiędzy agencją pracy, czyli pracodawcą, a podmiotem, na którego rzecz zatrudniony będzie pracę świadczył (pracodawca-użytkownik). Agencja pracy, która zatrudnia i oddelegowuje pracownika jest odpowiedzialna za opłacanie pełnych składek ZUS: emerytalną, rentową, zdrowotną i chorobową. Odbywa się to na podstawie formularza A1, który potwierdza fakt podlegania ubezpieczeniu w Polsce przez przynajmniej 30 dni poprzedzających oddelegowanie.
Wypada dodać, że oddelegowany pracownik jest uprawniony do korzystania z usług opieki zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i w kraju, w którym wykonuje pracę – uprawnia do tego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą wydaje NFZ. Na terenie państwa, w którym świadczona jest praca uiszczany jest z kolei podatek z wynagrodzenia, chyba, że pracownik przebywa w obcym państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w roku, wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie oraz wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie (warunki muszą być spełnione łącznie).

Fundamentalne zasady prawa europejskiego stanowią, że pracownicy, którzy w takim samym stopniu realizują takie same obowiązki powinni być traktowani jednakowo. Pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju może więc liczyć na taką wysokość wynagrodzenia, jaką przewidziano dla innym pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy-użytkownika, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 18 z 21 stycznia 1997 r.). Pracodawca musi zadbać także o to, by takie kwestie jak czas pracy, wypoczynku, wypłata za nadgodziny były zgodne z zasadami obowiązującymi w państwie, do którego pracownika oddelegowano.

Co warto wiedzieć?

Nie ma wątpliwości, że osoba zatrudniona i oddelegowana przez agencję pracy może liczyć na pomoc w wypełnianiu formalności, których nie da się przecież uniknąć w żadnym wypadku przed podjęciem pracy za granicą. To pracodawca, czyli agencja zatrudnienia, zwraca się do ZUS o wydanie formularza A1 czy wnioskuje o wydanie EKUZ. Jeżeli osoba szukająca pracy skorzysta z usług sprawdzonej i godnej zaufania agencji zatrudnienia, zazwyczaj może liczyć na wsparcie w organizacji samego wyjazdu za granicę, opiekę konsultanta podczas pobytu w obcym kraju. Agencja pracy może zaproponować doszkalający kurs językowy i zająć się wszystkimi aspektami związanymi z zakwaterowaniem za granicą. W związku z tym, że pracodawcą oddelegowanego pracownika jest agencja zatrudnienia, to do niej zatrudniony kierować może wszelkie pytania i wątpliwości związane z zatrudnieniem w danym kraju. Taką pomoc właśnie świadczy nasza firma przy okazji wyróżniając się na tle konkurencyjnych agencji pracy kładąc szczególny nacisk na troskę o dobro delegowanego pracownika. Szukasz wiarygodnego partnera, któremu chcesz powierzyć outsourcing części lub całości swojego zespołu? Skontaktuj się z nami i nawiążmy długą i owocną współpracę.

outsourcing pracowniczy

Wady i zalety outsourcingu pracy

Zobacz, na co należy zwrócić uwagę
Kategoria: Dla pracodawcy Employer Branding
Tagi: delegowanie pracownik prawo

W czym możemy Ci pomóc?